A N D R E A  D A N I E L S, N C I D Q  R E G I S T R A T I O N  N O.  0 2 0 4 6 4,  L E E D  A P


120 Oxford Lane North Wales, Pennsylvania     |    215-622-1946     |     andreadaniels@andreadaniels.net    

Resume                                                                                                          Projects                                                                                                        Portfolio

North Shore - Long Island Jewish, North Shore University Hospital
Main Lobby Addition & Renovation


Hospital Lobby Plan

Hospital Lobby Section
Hospital Lobby Interior
Hospital Lobby Addition


RESUME                                                                                                          PROJECTS                                                                                                  PORTFOLIO